Tomohiro Kitakaze Illustrated Pokemon Trading Cards


# Color Name Set HP Type Rarity
84/99 Colorless Minccino Next Destinies Next Destinies 60 Pok√©mon - Basic Uncommon